Правила Акції

 

«Конкурс! Подпишись на рассылку!»


(надалі - Правила)

 

1 Акція діє з 11.09.13-30.09.13 включно

2. Акція діє на всій території України.

3.    Учасник Акції (надалі - Учасник)

3.1. Участь в Акції можуть брати лише повнолітні громадяни України, які є користувачами Інтернету.

3.2. Не можуть брати участь в Акції наступні особи:

а) власники, працівники та представники (а також їхні найближчі родичі: чоловік, дружина, дитина, брат, сестра, батько, мати) адміністрації сайту.

б) іноземці та особи без громадянства;

в) недієздатні фізичні особи.

4.    Заохочувальний фонд Акції

4.1. Загальна кількість Заохочування – 20 шт:

а) Туш «Потрясающий объем» від Yves Rocher

4.2. Заохочення Акції не підлягає обміну, грошовий еквівалент Заохочення не видається.

5.    Порядок участі в Акції

5.1. Участь в Акції безкоштовна.

5.2. Для участі в Акції особам, які відповідають вимогам, викладеним в п. 3 цих Правил, необхідно підписатися на отримання електронних листів від sunny7, залишивши адресу своєї електронної скриньки у відповідному полі впродовж періоду дії акції.

5.3. Електронна адреса повинна бути дійсною та використовуватись учасником. Усю інформацію стосовно виграшу буде надіслано на вказану адресу.

5.4. Заливши свою електронну адресу, учасник дає згоду отримувати листи від sunny7.

5.4. Адміністрація сайту залишає за собою право приймати рішення про отримання Заохочень переможцями Акції на власний розсуд, рішення адміністрація сайту в даному випадку не підлягає оскарженню та є остаточним.

6. Порядок визначення переможців Акції

6.1. Визначення Учасників, які отримають Заохочення (надалі  – Переможці Акції), відбувається системою random.org шляхом випадкового вибору серед усіх учасників.  

6.2. Визначення Переможців акції відбувається 04.10.2013 року.

7. Оголошення переможців Акції

7.1. Інформація щодо переможців буде відіслана усім учасникам на електронну адресу, що приймає участь в розіграші.

7.2.Результати Акції не підлягають перегляду і є остаточними і поширюються на всіх Учасників Акції та переможців. Заохочення не можна обміняти, повернути чи отримати в грошовому еквіваленті.

8. Порядок отримання Заохочення

8.1. Адміністрація сайту направляє переможцю Акції повідомлення про вручення Заохочення шляхом направлення листа на електронну адресу Учасника протягом трьох робочих днів після визначення результатів проведення Акції.

8.2. Після отримання відповідного електронного листа, Переможець Акції має з’явитися з адміністрацією сайту за адресою м. Київ, вул. Жилянська, 31 з приводу отримання Заохочення. Ті Переможці, що проживають у м. Києві отримують Заохочення за адресою адміністрації сайту у зазначений представником сайту день та час. Ті Переможці, що мешкають на території  України, по за межами Києва, отримують Заохочення поштовим відправленням, у такому випадку, Переможець має з'явитись у поштове відділення після отримання повідомлення про одержання Заохочення по пошті і після пред’явлення документу, що посвідчує особу (наприклад, паспорт), отримати Заохочення.

8.3. Всі Заохочення в рамках цієї Акції можуть бути отримані її Учасниками лише на умовах цих Правил.

8.4. Учасник автоматично втрачає набуте ним право на отримання Заохочення в наступних випадках:

а) якщо адміністрація сайту не зможе зв’язатися з Учасником можливими засобами з незалежних від адміністрації причин;

б) якщо Учасник на час початку проведення Акції не був повнолітнім громадянином України;

в) якщо Учасник, який здобув право на отримання Заохочення, з причин, незалежних від  адміністрації, не має можливості одержати Заохочення;

г) якщо учасник є особою, зазначеною у пункті 5.2. цих Правил.

д) якщо учасник впливає на результат голосування різними засобами електронного зв’язку;

е) якщо від учасника не було зворотнього зв’язку протягом місяця з моменту відправлення повідомлення про виграш.

8.5. У випадку втрати права на отримання Заохочення Учасник не має права на отримання будь-якої компенсації від адміністрації сайту.

9. Обмеження відповідальності

9.1. Адміністрація сайту не несе відповідальності за роботу мережі Інтернет, провайдера і за будь-які помилки, внаслідок яких повідомлення про порядок отримання Заохочення надійшли із запізненням до переможця Акції.

9.2. Адміністрація сайту не несе відповідальності за неможливість отримання Заохочення Учасником з яких-небудь причин, незалежних від адміністрації сайту, в т.ч., але не виключаючи, у випадку, якщо Учасник Акції неправильно вказав свої контактні дані. У такому випадку, адміністрація сайту звільняється від відповідальності за передачу Заохочення Учаснику, а Учасник автоматично позбавляється права на отримання Заохочення.

9.3. Адміністрація сайту не несе відповідальності за подальше використання Заохочення Учасником  після його одержання та за неможливість Учасника скористатися наданим Заохоченням з будь-яких причин.

9.4. Адміністрація сайту не несе відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, воєнні дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, інші непідвладні контролю з боку адміністрації сайту обставини.

10. Інші умови

10.1. Адміністрація сайту може вносити будь-які зміни  та/або доповнення в ці Правила, в т.ч. змінювати терміни дії Акції, умови отримання Заохочень тощо.

10.2. Ці Правила, а так само як і зміни до них, набувають чинності з моменту їх розміщення на сайті sunny7.

11. Персональні дані

11.1.Учасник Акції діє особисто, від свого імені, добровільно і самостійно.  Учасник Акції бере на себе всі ризики відповідальності і наслідків, пов'язані з можливою участю в Акції.

11.2. Беручи участь в Акції, кожен Учасник Акції свідчить і підтверджує, що ознайомлений і повністю згоден з даними Правилами, що зобов'язується їх дотримувати, що він ознайомлений з правами, що стосуються його персональних даних, а також з тим, що добровільне надання його персональних даних є згодою на їх обробку адміністрацією сайту на його власний розсуд будь-якими способами з маркетинговою та / або будь-який інший метою, що не суперечить законодавству України (проведення маркетингового дослідження, для підготовки статистичної інформації тощо).

11.3. Беручи участь в Акції, кожен Учасник Акції підтверджує, що він ознайомлений з правами, що стосуються його персональних даних, і цим підтверджує, що адміністрація сайту та інші треті особи звільнені від зобов'язання направляти  Учаснику Акції письмове повідомлення про права, мету збору даних та осіб, яким передаються його персональні дані.

11.4.Погоджуючись з даними Правилами Акції, Учасник Акції дає свою згоду отримувати інформацію, пов'язану з діяльністю сайту. Адміністрація сайту має право направляти  Учаснику будь-яку інформацію особистим повідомленням, без попередньої домовленості  з Учасником, засобами електронного зв’язку.

11.5. Учасник, як суб'єкт персональних даних, має право:

 - на отримання відомостей про місцезнаходження адміністрація сайту Акції як власника / розпорядника  його персональних даних;

- вимагати від адміністрація сайту Акції як власника / розпорядника його персональних даних уточнення своїх персональних даних;

- застосовувати передбачені законом засоби правового захисту у разі порушення законодавства про захист персональних даних.

11.6.Обробка персональних даних може здійснюватися адміністрацією сайту або може бути передана іншим операторам на підставі договору з умовою збереження конфіденційності.

11.7. Адміністрація сайту не несе ніякої відповідальності за захист персональних даних від неправомірного або випадкового доступу до них, знищення, перекручення, блокування,   копіювання, поширення персональних даних, а також інших неправомірних дій третіх осіб. Так само, адміністрація сайту не несе ніякої відповідальності за порушення прав третіх осіб внаслідок дій Учасника Акції з розміщення таких персональних даних.